AVÍS LEGAL


D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini fourni.org pertanyen a Fourni Produccions amb domicili a c. Torrent de la Cova, 17, (08530), tel. 617 35 16 23. El CIF de Fourni Produccions és 52161248H.   

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, les fotografies, els dissenys, les referències de productes o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Fourni Produccions, SCP o de terceres persones amb qui Fourni Produccions, SCP ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. Fourni Produccions, SCP difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. Fourni Produccions, SCP adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Fourni Produccions, SCP      

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Fourni Produccions, SCP no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a fourni.org tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. Fourni Produccions, SCP no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

​​​​​​​

Fourni Produccions, SCP declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. Fourni Produccions, SCP no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Fourni Produccions, SCP.      

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Fourni Produccions, SCP informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Fourni Produccions, SCP per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers deFourni Produccions, SCP amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.      

AUTORITZACIÓ PER A ENLLAÇAR AMB FOURNI.ORG

Queda autoritzada la creació d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà crear-se utilitzant l'adreça, el nom de l'empresa i/o altres paraules clau.


info@fourni.org